• Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Borç sorunlarıyla boğuşan Martı Otel pay satışına devam ediyor

Bedelli sermaye artırımı sonrasında şirketin büyük ortağı olmaktan çıkan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in sahibi olduğu Martı Otel İşletmeleri tarafından KAP'a bir açıklama yapıldı.

  • Reklam
Borç sorunlarıyla boğuşan Martı Otel pay satışına devam ediyor
17 Haziran 2022 - 00:24
Reklam
Özsermayesi eksiye geçen ve borç sorunlarıyla boğuşan, finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ceza üzerine ceza alan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in sahibi olduğu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#MRGYO) ve Martı Otel İşletmeleri (#MARTI) ünvanlı şirketlerin hissedarlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı.

Martı Otel İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


''Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.00.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL (yüzde 400 oranında) artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili ihraç edilen 480.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 27.04.2022-26.05.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 41.117.962,04 TL nominal değerli payların 7-8 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı neticesinde, Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 07.06.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.''


Artırılan 480.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresinin 27.04.2022-26.05.2022 içerisinde 438.882.044,51 TL nakden, kalan payların 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 55.920.665,25 TL olmak üzere toplamda 494.802.709,76 TL nakit girişi sağlandığının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

''Nakit olarak artırılan 480.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin Şirketin sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Özermayesi eksiye geçen ve borç sorunlarıyla boğuşan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in sahibi olduğu ve bedelli sermaye artırımı sonrasında büyük ortak Martı Otel İşletmeleri’nin şirketteki payı azalmış, bedelli sermaye artırımı öncesi şirketin büyük ortağı olan Martı Otel yüzde 47,85 paya sahipken sermaye artırım sonrası payı yüzde 27,48’e inmişti.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum