Yazı Detayı
22 Haziran 2019 - Cumartesi 12:52 Bu yazı 823 kez okundu
 
TURİZM POLİTİKAMIZ OLSUN
Hüseyin KIRK
haber@turizmhabermerkezi.net
 
 

Türkiye’de turizm, ekonominin olumlu seyrine paralel olarak gelişmektedir. Son yıllarda gelen turist sayısının artmasıyla turizm gelirinin ekonomiye katkısı da artmıştır. 2018 yılın da turizm geliri 29 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolar olmuştur.

 

Türkiye ılıman kuşakta bulunan bir konuma sahip olduğu için özellikle deniz turizmine ilgi daha fazladır. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara kıyıları deniz turizmi için önem taşımaktadır. Türkiye’nin ortalama yükseltisi fazla olduğu için kış turizmi açısından da çekiciliğe sahiptir. Özellikle Bursa-Uludağ, Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken ve Bolu-Kartalkaya gibi dağlarda kış turizmine yönelik kayak merkezleri bulunmaktadır.

 

Türkiye tarihi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Anadolu, tarih öncesi çağlardan bu yana Hititler, Asurlar, Sümerler, Babiller ve Persler gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu dönemlerden kalan eserler turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

 

Bunun yanında Türkiye, yeni ve nitelikli tesisleri, geniş yelpazeli alışveriş olanakları, ihtisaslaşmış seyahat acentaları ve havayolu şirketleri sayısının çokluğu ile önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir. Tüm bu özellikleriyle Türkiye dünya turizm pazarından 2.7, Avrupa turizm pazarından ise 5.1 pay alarak, dünya sıralamasında turist girişleri açısından 6'ıncı, turizm gelirleri açısından 7’nci sırada yer almaktadır.

 

Türkiye, 2015 yılında ortalama 36 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye, “Yabancı Ziyaretçiler için Dünyada En İyi 8 Ülke” arasında yerini almıştır.

 

Ülkemizde Yaşanan Turizm Çeşitleri (Alternatif Turizm)

Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla veya estetik cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi fizik tedavi, rehabilitasyon vb. gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan turizm türüdür. Farklı tanımları olsa da, sağlık turizmini, ikamet edilen yerden başka bir yere (yurtiçi veya yurtdışı) her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için yapılan seyahatler olarak özetleyebiliriz.

 

Yayla Turizmi

Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzajı değerleri, kırsal öğelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, flora/fauna incelemesi, jeep safari vb. doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece elverişlidir.

 

Av Turizmi

Türkiye’nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Ülkemiz ormanlarında düzenlenecek Av Turizmi için, “Kara Avcılığı Kanunu” ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 08.01.2005 tarh ve 25694 sayılı Resmi- Gazete’de yayımlanan “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 6831 sayılı “Orman Kanunu” hükümleri kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Av Komisyonu tarafından alınan kararlar (yönerge ve talimatlar) ile adı geçen Bakanlığın koyacağı esaslar dahilinde yürütülmektedir.

 

Yat Turizmi

Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi,Türkiye’yi kuzey, batı ve güneyden çevrelemektedir. Türkiye, yatçıların her gece , özel demir atabileceklerideğişik koy, körfez ve plajların hazinesidir ve mavi yolculuğa ev sahipliği yapmaktadır. Bu şiirsel deniz yolculuğu, insanın kara yerine deniz perspektifinden tarihi deneyimi,körfezlerde ve denizlerde rüzgâra yelken açmak ve tabiatla birleşmek anlamındadır. Bu yolculuk, aynı zamanda, sizi Kleopatra’nın özel plajına, Olimpos Dağı’nın ebedi ateşine ve eski uygarlıkların binlerce arkeolojik kalıntısına götüren bir yolculuktur. Türkiye’de yatçılık, size kıyı köy ve kasabaların sevimli ve konuksever halkı ile gerçekten yararlı kültürel değişim deneyimi sağlayacaktır. Genellikle batı ve kuzeybatıdan esen ılımlı rüzgarlar, doğanın tadına varılmasını sağlayarak, uzun yaz mevsimini yatçılık için ideal hale getirmektedir. Bazı bakır turkuaz kıyılar ve korumalı körfezlerden deniz seviyesinden neredeyse 3 bin metre yükseklikte dağ tepelerini seyretmek mümkündür.

 

İpek Yolu

Anadolu’daki İpek Yolları Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü işlevi gören Anadolu, İpek Yolunun en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur. Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır. Ayrıca, Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşmıştır.

 

Hava Sporları

Türkiye, Yamaç paraşütü, Yelken Kanat, Planör, Paraşüt, Balon gibi hava sporları meraklıları için keşfedilmesi gereken bir ülkedir. Yamaç Paraşütü, Yelken (delta) Kanat, Balon, Mikrolayt, Planör, Model Uçak, Paraşüt

 

Akarsu Turizmi

Ülkemizdeki akarsuların büyük bölümü akarsu turizmi olarak tanımlanan rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin sunduğu bu büyük potansiyelin geliştirilmesi ve geniş kitlelere hitap edecek şekilde ta- nıtımının yapılması önem taşımaktadır. Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin ta- rihi, arkeolojik, kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Bu nedenle, nehirlerimizin akarsu turizmi potansiyeli incelenirken, çevresinde yer alan ve entegre bir şekilde geliştirilebilecek diğer turizm değerleri de bu proje kapsamında belirlenmiştir. Ülkemizde raftinge uygun akarsular: - Çoruh nehri, - Köprüçay, - Manavgat Çayı, - Dim Çayı, - Adana-Feke-Göksu Nehri, - Zamatı Irmağı, - Fırat nehrinin bir kısmı.

 

Kuş Gözlemciliği

Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Türkiye’deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri ka- dardır. Ülkemizin kuşlar açısından zengin olmasının en önemli nedenleri, zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunmasıdır. Türkiye’de kuş gözlemciliği son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla yayılmaktadır. Kış Sporları Turizmi Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla turizmin temel dayanak noktası olan doğal güzelliklerden “Koruma-Kullanma” dengesine öncelik verilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında sürdürülmektedir. Türkiye Turizm Stratejisinde belirlenen

 

Kış Turizmi

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan boyunca kış sporlarının ve bu illerde yer alan turizm merkezlerinin geliştirilmesi çalışmaları öncelikle yürütülmektedir. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile birlikte ülke genelinde yapılan araştırma ve incelemede belirlenen 48 adet potansiyel kış turizm alanından 25 adedi kış turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

 

Mağara Turizmi

Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ülkemizin yüzde 40’ı, mağara oluşumları açısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan mey- dana gelmiştir. Türkiye’nin en uzun mağarası, 15 km’den fazla olan Isparta’daki Pınargözü Mağarası; en derin mağarası ise –1429 metre ile Mersin’deki Peynirlikönü Mağarasıdır. Türkiye’de 35’in üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu güne kadar 15 adet mağarayı turizmin hizmetine sunmuştur.

 

Kongre Turizmi

Tarih ve Kültür hazinesi Türkiye, heyecan verici imkânlar âleminin kapısı durumundadır. Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerde, Türkiye toplantı, insentiv ve kongrelere şahane mekân konumundadır. Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım, güzel dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün bunlara, mükemmel bir iklim, alternatif destinasyonlar ve çok daha düşük maliyet avantajı eklenmektedir. Türkiye, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve egzotikliği ile ideal bir destinasyondur. İzmir, Antalya ve Ankara’ya transfer bağlantısı ve direkt uçuş imkânıyla, Türk Havayolları ve diğer ulusal havayolu şirketleriyle İstanbul’a iki ya da üç saat içinde ulaştırılmak mümkündür. Günlük seferler İstanbul’u Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Asya’nın belli başlı şehirlerine bağlamaktadır.

 

Botanik Turizmi

Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, üç kıta arasında do- ğal bir köprü olması, Anadolu Yarımadası’nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çe- şitliliğine sahip kılmıştır. Avrupa’nın tamamında varolan bitki sayısı toplam 12.200 adet iken bu sayı ülkemizde 9.500 adettir. Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından ise Avrupa’dan üstündür. Zira dünyada sadece belli bir bölgede yetişen veya anavatanı belli bir bölge olan (endemik) bitkiler açısından ülkemiz Avrupa’dan üstün olmanın da ötesinde dünyanın birkaç bölgesinden biridir. Avrupa’nın endemik bitki sayısı toplam 2.850 adet iken bu sayı ülkemizde 4.000 adettir. Sadece Antalya ilimizdeki endemik bitki sayısı 700’dür.

 

İnanç Turizmi

İnanç turizmi projesi ile üç semavi dinin (Müslümanlık-Hıristiyanlık-Musevilik) günümüze kadar ulaşan önemli ziyaret merkezlerinin çevre düzenlemesi, aydınlatma, ulaşım vb gibi açılardan ele alınarak iyi- leştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısının artırılması hedeflenmektedir. İnanç Turizminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 1993 yılında öncelikle üç büyük dinin günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet yerlerinin envanteri hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında Dışişleri Bakanlığı Başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Bakanlığımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komite kurulmuştur. Bu komite yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak; Hıristiyanlık açısından önemli olan dokuz adet merkez belirlemiştir.

 

Dağcılık

Türkiye, farklı yüksekliklerdeki, zengin jeomorfolojik ve tektonik yapısı, flora vefaunası olan ormanlari ve silueti, zengin av ve yaban hayatına sahip dağlarıyla hem kış turizmi hem de dağ yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere olağanüstü çekici ve ilginç olanaklar sunar.Türkiye’yi her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist dağ tırmanışı ve yürüyüşü için ziyaret etmektedir. Türkiye’de dağcılık turizmine hizmet veren dağlar: · Ağrı- Ağrı Dağı · Antalya-Beydağlar · Kayseri-Erciyes Dağı · Mersin-Bolkar Dağları · Niğde-Aladağlar · Rize-Kaçkar Sıradağları · Tunceli-Mercan (Munzur) Dağları · Van-Süphan Dağı Su Altı Dalış Turizmi Türkiye sularında bulunan önemli batıklar ve su altı mağaraları dalıcılar tarafından keşfedil- meyi beklemektedir

 

POLİTİKAMIZ?

Peki dünya sıralamasından Turizm pastasından gerçek anlamda hakettiğimiz pastayı neden alamıyoruz? Her alanda politika geliştiriyoruz Turizmde neden politikamız yok?

 

Turizm sezonlarına göre Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız mevkidaşlarıni davet edip ülkemizdeki turizm potansiyelini tanıtabilir…

 

Örnek vermek gerekirse; Mevsimlere göre Cumhurbaşkanımız ağırlamış olduğu devlet başkanları ile Kapadokya'da toptantı yapabilir. Toplantı sonrası bir balon uçuşu yapabilir.

 

Kış aylarında Uludağ'da kayak pisti manzarası ile toplantı yapabilir. Atalya'da gol sahasına karşı toplantı yapabilir ve toplantı sonrası golf oyanaybilir.

 

Örnekler çok. Bu tarz mevsimsel turizm potansiyelimizin olduğunu tüm dünyaya rahatça anlatabilirz. Artık tanıtım her alanda gerekli…Turizm politikamız olurmu bilmem ama yeni nesil bunu yapacak vizyon ve zekaya sahip.

 

2050 yılında Türkiye süper güç olur biz görebilir miyiz bilmem ama zemini hazırlma vakti geldi diye düşünüyorum…

 

Saygılarımla

OTSAD Genel Başkanı

Hüseyin Kırk

 
Etiketler: TURİZM, POLİTİKAMIZ, OLSUN,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
07 Mayıs 2019
TURİZM TAŞIMACILARINA PAPATYA FALI BAKTIRMAKTAN VAZGEÇİN!
109 Okunma.
27 Ocak 2019
DEĞİŞİMİ VE VİZYONU GÖREN TRENDEN ATLIYOR!
50 Okunma.
26 Ekim 2018
LUNAPARKTAKİ PALYAÇO! AT PARAYI YALAN HİKAYEYİ DİNLE
50 Okunma.
07 Ekim 2018
TURİZM SEKTÖRÜNE TURİST TAŞIMACILIĞI TANIMI GETİRELİM!
46 Okunma.
27 Eylül 2018
ŞİMDİ AYNAYA BAKMA ZAMANI
42 Okunma.
28 Ağustos 2018
HEM ÇAĞIRIYORSUNUZ HEM KAZIKLIYORSUNUZ!
43 Okunma.
17 Ağustos 2018
ABD MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISINDA ''UBER'' NEDEN YOK?
51 Okunma.
01 Temmuz 2018
TURİZMDE BÜYÜK SAVAŞ YAKINDA BAŞLIYOR!
30 Okunma.
01 Haziran 2018
UBER DERKEN ALTIN VURUŞU SEYAHAT ACENTALARINA YAPTINIZ
26 Okunma.
29 Nisan 2018
BEN BİLMEM TÜRSAB BİLİR !
52 Okunma.
27 Şubat 2018
''TÜRSAB'DA FİLMİN SONU BAŞTAN BELLİ'' OLMASIN !!
76 Okunma.
02 Şubat 2018
ROKETE RÖVAŞATA ATAN BİR HALKIN ADIDIR REYHANLI !
45 Okunma.
06 Ocak 2018
2018 YILINDA İPİN UCU KİMDE OLACAK ?
32 Okunma.
30 Kasım 2017
GAZOZ OLMAK ve EFSANE OLMAK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ !!
31 Okunma.
21 Kasım 2017
BAŞARI HAZMEDİLEMEYEN EN BÜYÜK HASTALIKTIR
56 Okunma.
14 Ekim 2017
TÜRK TURİZMİNİ KURTARACAK PROGRAMI AÇIKLIYORUM !!
41 Okunma.
25 Ağustos 2017
DOĞRU BİR OLUŞUM İÇİN DOĞRU OLANIN YANINDA OL !!
37 Okunma.
20 Temmuz 2017
MÜLTECİLER SAHNEDE...TÜRSAB SEKTÖRÜN İFLASINI SEYDERİYOR !!
49 Okunma.
08 Mayıs 2017
TURSAB, DİJİTAL TURİZM VE SEYAHAT ACENTALARI
49 Okunma.
12 Nisan 2017
REFERANDUM TURİZM SEKTÖRÜNE NE KAZANDIRACAK ?
40 Okunma.
14 Mart 2017
KAYBETTİĞİNİZ UMUTLARINIZI, ORTADOĞU'DA BULUN
43 Okunma.
Haber Yazılımı