Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

AK Partiʹden turizm bülteni

  • Reklam
AK Partiʹden turizm bülteni
17 Temmuz 2018 - 16:06
Reklam
  Bültenin sunum yazısında Yılmaz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında turizm sektörünün tüm dünyada büyük bir atılım gösterdiğini, turizmin dünyada gayrisafi milli hasılasının ve toplam istihdamının yüzde 10'una denk gelen büyüklüğe sahip  olduğunu, geçen yıl dünyada yüzde 7 büyüyen turizm sektöründe, bu yıl  yüzde 4-5 bandında büyüme beklendiğini belirtti.       Sunum yazısında Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğuna işaret eden Yılmaz,  "Turizmin neredeyse tüm alanlarını kapsayan potansiyeli göz önüne  alındığında turizm alanındaki gelişmelerin hem ülke ekonomisine hem de  bölgesel kalkınmaya olumlu etkisi olacaktır. Türkiye'de 2002 yılında turizm denildiğinde akla sadece deniz, kum ve güneş geliyorken, turizm artık gastronomiden spora,  termal ve sağlık turizminden inan turizmine kadar birçok alanda cazibe merkezi olmaya  aday konumundadır. Dünya genelinde seyahat eden turistlerin davranışlarındaki değişimler ve turizm rotalarının çeşitlenmesi Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmede faydalı olacaktır."  değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin yeni yönetim döneminde 50 milyon turist hedefi bulunduğunu vurgulayarak, "2023 Siyasi Vizyon çerçevesinde de başka alanlarda olduğu gibi turizm sektörü için de hedeflerimiz bulunmaktadır. Şüphesiz Türkiye bu şahlanış döneminde, her alanda olduğu gibi turizm alanında da başarılı politikalarla hedeflerine ulaşacaktır." ifadesini  kullandı. Yayınlanan bültende turizmin, ekonomik getirisi nedeniyle Türkiye için stratejik önemine değinilerek, turizmin istihdamı arttırdığına, dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olduğuna, sıcak para girişiyle piyasaların likidite devamlılığını sağladığına dikkati çekildi. AK Parti'nin iktifdarda olduğu 16 yılllık dönemde, turizm sektörünün büyümesine işaret edilen bültende, turist sayısının 12-13 milyondan 32-33 milyona, turizm  gelirlerinin 13,5 milyar dolar seviyelerinden 26-27 milyar dolara çıktığı bildirildi. Türkiye'ye gelen turist sayısına da yer verilen bültende, "2002'de Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 13 milyon 256 bin 28 kişiyken 2014'te 36 milyon 837 bin 900 kişiyle en yüksek rakama ulaşmıştır. 2018 için ise 40 milyon  turistin Türkiye'ye gelmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan Türkiye'nin turizm potansiyeli uluslararası arenada değerlendirilecek olursa Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre, 2017'de Türkiye'nin 31,3 milyon ziyaretçi sayısıyla dünyada en çok uluslararası ziyaretçi alan 10'uncu ülke olduğu görülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Türkiye olarak kıyı turizminde yakalanan başarının kış, sağlık, doğa-macera ve spor gibi alternatif turizm türlerinde de gösterileceği belirtilen bültende, "Türkiye'ye karşı yapılan seyahat uyarılarının ciddiyetini kaybetmesi 2017 turizm istatistiklerine olumlu yansımıştır. Hem 2018 hem de 2023 turizm hedeflerine ulaşabilmek için akılcı turizm politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Gelişen ve çeşitlenen turizm ile milli gelirimizi ve istihdamımızı arttırmanın yanı sıra temel meselemiz olan cari açığı azaltma konusunda da önemli bir ilerleme sağlayacağız." ifadelerine yer verildi.
  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum