Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

İşte Konaklama Vergisi'nin detayları ve sektör temsilcilerinin yorumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak yeni vergi düzenlemesinde, tesislerden ne kadar konaklama vergisi alınacağı belli olurken, sektörden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

  • Reklam
İşte Konaklama Vergisi'nin detayları ve sektör temsilcilerinin yorumu
24 Ekim 2019 - 15:27
Reklam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak yeni vergi düzenlemesinde, tesislerden ne kadar konaklama vergisi alınacağı belli olurken, sektörden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

 

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş konaklama vergisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ‘’Konaklama Vergisi tesisde konaklayan kişilerden alınacak. 2020'de yüzde 1 olarak uygulanacak, daha sonraki yıllarda yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020 yılının Nisan ayında bu vergi yürürlüğe girecek.’’ dedi.


Diğer taraftan vergi ile ilgili bilgi almak için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u arayan turizmcilere Bakan Ersoy'un 'bilgim dahilinde değil' dediği ve konuyu araştıracağını söylediği öğrenildi.

 

Sadece konaklama değil

Bununla birlikte Konaklama Vergisi adı altında uygulanacak olan verginin, aslında sadece konaklamayı değil, tesis içindeki tüm hizmetleri kapsadığı da ortaya çıktı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağında, konaklama tesislerine getirilmesi planlanan verginin detayları da belli oldu. Vergi sadece konaklamayı değil yeme-içme, eğlence, aktivite, havuz, termal ve benzeri, tesis içindeki  tüm hizmetleri kapsıyor.

 

İşte hazırlanan yeni vergi tasarısındaki konaklama vergisiyle ilgili o madde:

MADDE 9 – 6802 sayılı kanunun ikinci kısmının ikinci bölümünün bağlığı ‘Konaklama Vergisi’ şeklinde ve bu bölümde yer alan mülga 34’üncü madde aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Konaklama Vergisi

 

MADDE 34 – Otel, motel tatil köyü pansiyon, apart, misafirhane, ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine dahildir.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır

 

Vergiyi doğuran olay; birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması, hizmetin sunumundan önce fatura ve benzeri belge verilmesi halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.

 

Konaklama vergisinin matrahı, geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte sunulan diğer tüm hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

 

Konaklama vergisinin oranı yüzde 2’dir Cumhurbaşkanı bu oranı üç katına kadar arttırmaya veya yüzde 1’e kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfın ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

 

Konaklama vergisi konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerle ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilemez.

 

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler.

b) Öğrenci yurtları, kampları ve pansiyonlarında öğrencilere verilen hizmetler,

c) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, konsoloslukları, ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi faliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konaklama Vergi ile ilgili olarak konaklama sektörünü temsil eden STK'lardan da konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe gelmeye başladı. Türkiye'de konaklama sektörüne yeni vergi getirilmesi sonrası ilk açıklama Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'den geldi.

 

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: ''Sektörü zorlayacak''

Tanıtım Ajansı için getirilen Ajans Payı'nın üzerine konaklama tesislerinden alınacak böyle bir vergi getirilmesinin turizm sektörünü çok zorlayacağını belirten TÜROB Başkanı Müberra Eresin, otellerde konaklayan yerli ve yabancı misafir sayısının azalacağına dikkat çekti. Tanıtım Ajansı için otellerin cirolarının binde 7.5'ini Ajans Payı olarak ödemelerinin sonrasında bir de böyle bir vergi getirilmesinin sektörü zorlayacağını kaydeden Eesin, ''Tüm dünyada turizm üzerindeki vergiler düşürülüp, destekler artırılıyor. Türkiye de bu dönemde rakiplerinden daha fazla avantaj sunarak konaklama sektörüne destek olmalı.'' dedi.


Eresin'in açıklaması şu şekilde:

''TBMM’ye sunulacak yeni vergi taslağı ile otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getirilmesi planlanıyor. Biliyorsunuz bu ay itibariyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında oteller ve restoranların fon payı ciro üzerinden binde 7.5 pay alınmaya başlandı. Hemen bunun ardından yeni vergi, turizmde çok sıkıntılı geçen 2-3 yılın ardından yeni yeni nefes almaya başlayan turizm tesislerini çok zorlayacaktır. Hem turizm payı hem vergi hem de diğer olası vergisel değişiklikler hepsi üst üste bindiğinde, sektöre zarar verecek bir boyuta ulaşabilecektir. Bu sadece yabancı misafirleri değil, otellerdeki yerli misafiri de azaltma riski oluşturacak, sadece işletmelerin gelirini değil Türkiye’nin turizm gelirini de olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin ‘2023 Turizm Stratejisi’ hedefinde 75 milyon turist hedefi, 65 milyar turizm geliri var. Konaklama sektörü olarak henüz 2012 yılında ulaştığımız fiyat düzeyine dönemedik. Turizmde tam yeniden çıkış başlamışken, sektörün önünün kesilmemesi gerekir. Tüm dünyada turizm üzerindeki vergiler düşürülüp, destekler artırılıyor. Türkiye de bu dönemde rakiplerinden daha fazla avantaj sunarak konaklama sektörüne destek olmalı. Bu destek sağlanırsa, orta ve uzun vadede sektörün ekonomiye katkısı tartışılmaz olacaktır.''

 

TÜROFED Başkanı Osman Atık: ''Sadece konaklamayı değil tüm hizmetleri kapsıyor''

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla sektöre getirilmeye çalışılan verginin, konaklama vergisi tanımının dışında olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na ödenecek payın ardından getirilen bu verginin sektöre ilave bir yük getirdiğini ve sektörün bunu kaldıramayacağını söyledi.

 

Taslakta belirtilen konaklama vergisinin dünyadaki örneklerle aynı olmadığını kaydeden Ayık, alınacak verginin sadece konaklamayı değil, tesis içinde yeme-içme, eğlence, aktivite, havuz, spa, masaj gibi tüm hizmetleri kapsadığını ve bu haliyle konaklama vergisi sınıfına girmediğini belirtti.

Ayık, ‘’Konaklama vergisi ismiyle getirilmek istenen vergi, doğrudan işletmeden alınan ilave bir vergi oluyor ve konaklama sektörü böyle bir yükü kaldıramaz.’’ dedi.

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum