Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Martı Otel İşletmeleri'ne SPK'dan rekor ceza!

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in sahibi olduğu, Martı Myra Otel'i de bünyesinde barındıran Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında yürütülen incelemeler sonucunda şirkete ceza uygulanması kararlaştırıldı.

  • Reklam
Martı Otel İşletmeleri'ne SPK'dan rekor ceza!
03 Şubat 2022 - 19:06
Reklam
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin'in sahibi olduğu Martı Otel, şirketin sahip olduğu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#MRGYO) paylarından bir kısmının teminat amacıyla devredildiği kurum veya bu kurumun söz konusu payları devrettiği diğer kurumlar tarafından anılan payların borsada satışı nedeniyle, Martı GYO’da sahip olduğu 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesini teminen şirket tarafından 04.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP yayınlanan pay satış bilgi formuna aykırılık ortaya çıkması nedeniyle 640 bin 442 TL idari para cezası ödeyecek.

SPK haftalık bülteninde ayrıca Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Şirket) hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar tarafından, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabileceği, öte yandan Şirket’in ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği de belirtildi.


SPK 2020 yılında da Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Martı Otel İşletmeleri'ne kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı bulunan içsel bilginin gizliliği ortadan kalkar kalkmaz yapılması gereken özel durum açıklamasının gecikmeli olarak yapılmış olması sebebiyle 38 bin 308'er TL olmak üzere toplamda 76 bin 616‬ TL idari para cezası kesmişti.


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin daha önce de çıkarılmış sermayesinde sahip oldukları 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan pay satış bilgi formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2021 tarih ve 5/110 sayılı kararı ile onaylanmış, 04.02.2021 tarihinde KAP'ta duyurulmuş ve sonrasında da söz konusu pay satış bilgi formu çerçevesinde 23.03.2021 tarihinde 31.544.907,272 adet payın tamamı şirketin finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştü.


Özermayesi eksiye geçen ve borç sorunlarıyla boğuşan Martı Otel ayrıca kontrolündeki Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerini satışa hazır hale getirebilmek için geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurmuştu.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum