Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

TBMM Genel Kuruluʹnda kabul edildi! Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

  • Reklam
TBMM Genel Kuruluʹnda kabul edildi! Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor
23 Mayıs 2019 - 16:39
Reklam

Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu, görüşmeleri tamamlanan, Kapadokya teklifinin tümü üzerindeki oylamaları yapıldı. Teklif, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Teklif ile Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'da doğal yapının korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasını öngörülüyor. Kabul edilen 11 maddelik yasa teklifi ile yetki karmaşasının önüne geçmek için ilgili bakanlıkların yetkileri Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanacak. Bu çerçevede şu anda bölgenin yönetilmesinde yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bakanlık ve kamu kurumlarının yetki alanları tek elde toplanacak. Yasa ile Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, planlamak, kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak, bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlayacak. Yasa ile Kapadokya alanının ve alandaki kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik hükümlere aykırılık halinde uygulanacak ceza hükümleri ile idarece alınacak tedbirlere aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezaları veriliyor.  Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak. Bu çerçevede; Kapadokya Alanı'nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Kapadokya Alanı'nda yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya Alanı'nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak.

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum