Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Turizm için flaş düzenleme! Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  • Reklam
Turizm için flaş düzenleme! Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
30 Mart 2021 - 10:22
Reklam
Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngören 32 maddelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.


Teklifle birlikte otellerde yüzde 20’ye kadar olan yabancı işçi çalışma sınırı kaldırılırken, konaklama tesisi bulunmayan plajlara turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirildi. Turizm bölgelerine lüks çadır işletmelerinin kurulmasının önünü açan teklifle, katılım payı ödemek şartıyla 39 metreden büyük yabancı yatların da faaliyetine izin veriliyor.


Turizm Teşvik Kanununun 18’inci maddesinde yapılan değişiklikle, turizm işletme belgeli işletmelerde yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin sınırlama kaldırılıyor. Yürürlükteki kanunda işletmelerde yüzde 10’a kadar yabancı personel çalıştırılabileceği ve bu oranının Bakanlık tarafından yüzde 20’ye kadar artırılabileceği hükmü yer alıyor.


Yeni teklifte ise yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin sınırlama kaldırılarak, Turizm işletmesi belgesine sahip işletmelerin Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla istenildiği kadar yabancı işçi çalıştırılabileceği hükme bağlanıyor.

Plajlara işletme belgesi zorunluluğu
Teklifin 3’üncü maddesi ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra 1 hafta içinde turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildi. 1 ay içinde turizm işletme belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, faaliyette bulunamayacak işyeri açma ve çalışma ruhsatları da bir ay içinde iptal edilecek.

Ayrıca kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi ve turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında, yatırımcılardan sosyal ve teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

Aynı maddeye eklenen başka bir hükümle, beş yıldızlı otel ve tatil köylerine, müşterilerine yönelik transfer hizmeti verme imkanı getirildi. Ancak bu hizmet seyahat acentası aracılığıyla gelen müşterilere sunulamayacak.

Lüks çadır tesislerinin önü açılıyor
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde; lüks çadır tesisleri kurulmasının da önü açıldı. Bu kapsamda iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılmak üzere buralar kiraya verilebilecek. Bu tesisler Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi aldıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecekler.

Turizm merkezlerine yat limanı izni
8’inci maddeye eklenen bir fıkra ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırımcılara taşınmaz tahsisi yapılabilecek.

Kanunun 29’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine, geçici süreyle izin verilebilecek. Bu izin için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınacak. Bu kapsamdaki yatlardan boylarına göre; 200 bin lira ile 400 bin lira arasında izin belgesi ücreti alınacak.

COVID-19 tedbirini eksik alana 13 bin 500 lira ceza
Kanunun cezalarla ilgili hükümlerini düzenleyen 33’üncü maddesine yapılan eklemeyle, salgın hastalıklarla ilgili eksiklik tespit edilen işletmelere 13 bin 500 lira idari para cezası verilmesi hükme bağlandı.

Çok tartışma konusu olan Turizm Payı ödemesini yapmayan işletmelere de yine 13 bin 500 lira ceza verilecek. 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince, turizm tesislerinden net gelirleri üzerinde binde 7.5 oranında turizm payı alınması öngörülüyor.

Basit konaklama tesisleri
Kanun teklifi ile birlikte mevzuata basit konaklama tesisleri kavramı getirildi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine 1 yıl içinde başvurmaları halinde, basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek. Sözkonusu tesisler bu belge olmadan faaliyette bulunamayacaklar.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ve niteliği konusunda yasa teklifi ile değişikliğe gidiliyor. Bu yerlerin tespitinde ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak. Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum