Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Turizm Teşvik Kanunu değişiyor! İşte tüm ayrıntılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor

  • Reklam
Turizm Teşvik Kanunu değişiyor! İşte tüm ayrıntılar
05 Kasım 2019 - 15:01
Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslağa göre, Türkiye’deki tüm konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanırken, il kültür ve turizm müdürlerine tesisleri denetleme, ceza verme belge iptali yetkisi geliyor.

 

Turizm Teşvik Kanunu'nun 7 Maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘’Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.’’ ifadesine doğal SİT alanları ve Milli Parklar da eklenerek, ‘’turizm merkezleri içinde, doğal sit ve milli parklar dahil, her tür ve statüdeki alanlar’’ şeklinde değiştiriliyor. Taslağa göre sadece Kapadokya ve Gelibolu kapsam dışında bırakılırken, Doğal SİT ve Milli Park alanlarında Bakanlığın yapmak istediği plan ve plan değişikliğiyle ilgili, ilgili kurullara görüş için 2 ay süre veriliyor. İki aylık süre içinde görüş verilmemesi durumunda, ‘uygun görüş’ vermiş kabul ediliyor.

 

Konaklama tesislerinin tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanıyor

 

Kanuna eklenen ek maddelerle, Türkiye genelindeki tüm konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanıyor. Buna göre, oda sayısı 5’in altında olan pansiyonlar, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla, otel veya diğer konalama tesisi sıfatıyla faaliyet gösteren 10 odanın altındaki tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarının işlettiği konaklama tesisleri ve misafirhaneler hariç Türkiye’deki tüm oteller ve yeni yapılacak oteller Turizm İşletme Belgesi almak zorunda olacak.

 

Taslağa eklenen 10. maddeyle, taslak yürürlüğe gimeden önce, ilgili mevzuata göre yetkili kurum ve kuruluşlarca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurmaları halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelik teki şartları sağlamaları durumunda Temel Konaklama Tesisi Turizm İşletme Belgesi verilecek.

 

Diğer kamu kurumları Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alacak

 

Kanunun 7. maddesine eklenen diğer bir fıkrayla, diğer kamu kuruluşlarının kültür ve turizm gelişim bölgelerinde ve turizm bölgelerinde yapacakları her türlü işlem için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan uygun görüş almak zorunda kalacak.

 

Elektrik teşvikleri kaldırılıyor

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, 1634 sayılı yasanın 14 (Turizm Bankası tarafından verilen turizm kredileri), 16 (Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler), ve 17. (Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır) maddeleri yürürlükten kaldırılırken, 18. maddenin B bendi (2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerde 21 yaşından küçük kişilerin çalıştırılabilmeleri o yerin en büyük mülki amirinin izni ile mümkündür) ifadesi, ‘’Belgeli işletmelerde turizm meslek liselerinin 18 yaşından küçük öğrencilerine kurumun uygun görüşü ve ilgili mevzuat uyarınca staj yaptırılabilir’’ şeklinde değiştiriliyor.

 

İzne tabi olmadan tüm tatillerde çalışma yetkisi

 

Turizm Teşvik Kanunu'nun 20. maddesinde yapılan değişiklikle, belgeli işletmelere ve onların belgeli ünitelerine, ayrıca bir ruhsata tabi olmadan, resmi tatillerde, öğle saatlerinde ve hafta sonlarında çalışma hakkı tanınıyor.

 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine tesisleri denetleme, ceza  ve belge iptali yetkisi 

 

Hazırlanan taslakla kanunun 30. maddesinde yapılan değişiklikle, kontrolörlerin yanı sıra il kültür ve turizm müdürlüklerine de denetleme yetkisi de verilirken 30. maddenin birinci fıkrasına, ‘’Bakanlık bu yetkisini kontrolörler vasıtasıyla kullanır. Bakanlık tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine denetim yetkisi devredebilir’’ ifadesi ekleniyor. Aynı maddenin B bendinde yapılan değişiklikle, daha önce denetleme elemanları tarafından uygulanan para cezalarının bakan tarafından yetkilendirilmesi halinde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya il kültür ve turizm müdürü tarafından tayin edilmesine olanak sağlanıyor.

 

32. maddede yapılan değişiklikle daha önce sadece Bakanlıkça verilen uyarma cezasının Bakanın yetki vermesi durumunda il kültür ve turizm müdürleri tarafından da verilmesine; 34. maddenin birinci fıkrasındaki ‘’Bakanlıkça iptal edilir’’ ifadesine eklenen ‘’Bakan tarafınan yetki verilen il kültür ve turizm müdürlüklerince iptal edilir’’ ifadesi eklenerek kültür ve turizm il müdürlerine belge iptali yetkisinin kapısı aralanmış oldu.

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum