Reklamı Geç
Reklam
Reklam
Reklam

5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan satışa çıkarıldı

Antalya Kemer'de bulunan 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan satışa çıkarıldı.

5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan satışa çıkarıldı
01 Ekim 2019 - 10:09
Reklam

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel icradan satışa çıkarıldı.

 

Turizmin başkenti Antalya'nın Kemer ilçesinde 43 bin 131 metrekare arazi üzerine yapılan 5 yıldızlı 700 yataklı Comfort Beach Resort Hotel için 99 milyon 237 bin lira muhammen bedel belirlenirken otelin satışı için birinci ihale 20 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00’de, ikinci ihale ise 18 Aralık 2019 tarihinde saat 11.00’de Kemer Belediyesi’nde yapılacak.

 

5 yıldızlı Comfort Beach Resort Hotel'in icra yoluyla satış ilanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1989 yılında Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş.'ye tahsis edilen arazinin, kesin tahsisinin üst kullanım hakkı bedellerinin ödenmemesi nedeniyle 2018 yılında iptal edildiği belirtildi. Yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

 

''Antalya İli Kemer İlçesi Göynük Mah. 735 Parsel sayılı hazine taşınmazı üzerindeki üst hakkının, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş adına 07/06/1989 tarihinde kesin tahsisi yapılmış olup daha sonra bu kesin tahsisin 700 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otele dönüştürülmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu tahsis ten kaynaklanan üst hakkı kullanım bedellerinin süresi içerisinde ve tam olarak ödenmemiş olması nedeniyle Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin 7. fıkrası hükmü gereği Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Çeş-Tur Çeşme Tur.Yat.A.Ş adına yapılan kesin tahsis iptal etmiştir. Bu sefer takip borçlusu şirket tarafından kesin tahsisin iptaline ilişkin karara karşı açılmış olan davada Antalya 2. İdare Mahkemesinin 04/10/2017 Tarihli ve 2017/789 E 2017/1128 K. Sayılı verilen karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ve bu karar üzerine üst hakkı ihya edilmiştir. Ancak dava konusu işlemin iptaline İlişkin verilmiş olan karar, Danıştay 14. Dairesinin 16/02/2018 Tarihli 2017/4003 E. 2018/703 K Sayılı kararı ile kararın bozulmasına ve davanın reddine şeklinde sonuçlanmıştır.bu nihai karar üzerine satışa konu üst hakkının kesin tahsis işlemi 12/06/2018 tarihinde tekrar iptal edilmiştir.

 

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın esas dosyasına ulaşan 07.08.2019 tarih ve 659798 sayılı yazısında kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleminin hukuka uygun olduğunun adı geçen mahkeme ve Danıştay kararları ile kesin olarak hüküm altına alınmış olduğu, bu nedenle Yönetmelik hükümleri gereği bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilerek, bu taşınmazın müştemilatları ile birlikte Hazineye intikal etmesi gerektiği ve dolayısıyla da bahse konu üst hakkının icraen satışının uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte, anılan üst hakkının icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda adı geçen yönetmeliğin Ek 4 üncü ve geçici 7 inci maddesi hükümleri çerçevesinde bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılacaktır" 

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum