Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Otel'in imar planına yargı iptali

İnşaatı sırasında çevredeki binalara verdiği zararla gündeme gelen Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn isimli otelin bulunduğu parsele ilişkin imar planı değişikliğini yargı iptal etti.

  • Reklam
Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Otel'in imar planına yargı iptali
30 Haziran 2021 - 08:57
Reklam
İstanbul Beyoğlu'na bağlı Sütlüce Mahallesi’ndeki araziye dair ilk olarak 13 Ekim 2006’da bir imar planı değişikliği yapıldıktan sonra arazi, özel proje alanında kalıyordu. Ancak İstanbul 3. İdare Mahkemesi, söz konusu plana karşı açılan davada 19 Ocak 2012 tarihinde karar verdi ve planı iptal etti.

Bölgenin plansız kalması üzerine 2011 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde arazinin turizm alanı olarak düzenlenmesi öngörülürken buna ilişkin teklif de 13 Ekim 2016 tarihinde İBB Meclisi’nde kabul edildi. Dönemin İBB Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ertuğrul Gülsever, Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam, şu anda Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn isimli otelin bulunduğu araziye dair İBB Meclisi’nde 13 Ekim 2016 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptalini istedi.


Otelin sahibi olan Amplio İstanbul Hotel Yatırım A.Ş. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İBB’ye karşı açılan davada müdahil olarak yer alırken dosya kapsamında geçen yıl 22 Ekim'de bölgede bilirkişi incelemesi yapılması sonrasında dava konusu parselin üzerinde otel binası olduğunu aktaran bilirkişi, planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ve kamu yararı taşımadığını vurgulayarak, olumsuz görüş sundu. İstanbul. 8. İdare Mahkemesi tarafından 25 Mart'ta oybirliğiyle alınan kararda, planın iptaline karar verirken kararda şu ifadelere yer verildi:


''Parsel bazında değişikliğin plan ana kararlarının sürekliliğini, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozduğu, bu durumun mekânsal planlar yapım yönetmeliğine aykırılık taşıdığı, uygulama imar planı ile düzenlenmesi gereken uygulamaya esas olacak kararların nazım imar planı ile düzenlemeyeceğinden İBB Meclisi’nin kararı ile gerçekleştirilen nazım imar planı değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.''


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum