Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Kamuya ait olmayan araziler üzerine kurulu oteller ile ilgili önemli düzenleme!

Kamuya ait olmayan araziler üzerine kurulu otellerle ilgili önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reklam
Kamuya ait olmayan araziler üzerine kurulu oteller ile ilgili önemli düzenleme!
20 Şubat 2021 - 11:36
Reklam
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ şu şekilde:

''27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 26 ncı maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum