Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Özel İdare'den aylık 4 Bin TL'ye kiralık otel

Sinop İl Özel İdaresi otel ve müştemilatın 10 yıl süreliğine kiralanmak suretiyle ihale gerçekleştirecek.

Reklam
Özel İdare'den aylık 4 Bin TL'ye kiralık otel
24 Şubat 2021 - 09:43
Reklam
Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Türkeli İlçesi, Güzelkent Köyü ve ilanda konumu belirtilen otel ve müştemilatı 10 (On) yıl süreliğine eşyalı olarak kiraya verilecek.

3 yıllık kirasının peşin olarak alınması şartı ile, 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihale 10 Mart 2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30'da gerçekleşecek.

İhale için belirlenen şartlar şu şekilde:

İhaleye iştirak edeceklerde aranacak belgeler:

Kanuni İkametgah Belgesi ve yazışma adresi.

İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir.

Gerçek Kişilerde İmza Sirküsü (2021 yılına ait noter tasdikli)

Tüzel kişilerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküsü, İştiraklerde Vekaletname (2021 yılına ait noter tasdikli)

Ortak Girişimlerde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi (2021 yılına ait noter tasdikli)

Eşyalı olarak İhale ile kiralanacak otel ve müştemilatı aylık 4.000,00-TL muhammen kira bedeli üzerinden hesaplanan yüzde 3 geçici teminat tutarı 1.440,00-TL olup, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu.

Okunup kabul edildiğine dair imzalı Taşınmaz Kira İhale Şartname Örneği.

Yer Gördü Belgesi.

İsteklilerde aranan belgelerin 10/03/2021 Çarşamba günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.

Postayla veya telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum