• Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamping alanlarına yeni düzenleme

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte, kamping alanlarıyla ilgili değişiklik yapıldı.

  • Reklam
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamping alanlarına yeni düzenleme
04 Nisan 2020 - 08:25
Reklam
Reklam
Reklam

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte, kamping alanlarıyla ilgili değişiklik yapıldı.

 
 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' ile kamping alanlarıyla ilgili bazı değişiklikleri öngörüyor.

 

Buna göre, Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yapılan tesisler, kriterleri karşılama durumuna göre denetime alınacak veya reddedilecek. Aynı yönetmeliğin 26. maddesinin ikinci fıkrasının a) bendine eklenen bir ek maddeyle, söz konusu tesislerin yoğun turizm faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde yer alması zorunluluğu getirildi.

 

Aynı yönetmeliğin kamping alanlarının niteliklerini belirleyen 36’ncı maddesinde de değişiklik yapılırken, maddenin birinci fıkrasına eklenen e bendi ile kamping alanlarına motokaravanlar için bakım, onarım ve kışlama alanları zorunluluğu getirildi.

 

Aynı maddeye eklenen ikinci fıkra ve alt bentlerle, konaklama amaçlı mesire alanlarına ilişkin de düzenlemeler getirildi. İkinci fıkraya eklenen a bendi ile buralardaki konaklama ünitelerinin tamamının bungalov evler şeklinde düzenlenebileceği belirtilirken, b bendi ile bungalovların yanına çadır, çadır-araba, karavan veya motokaravan alanı yapılması durumunda, toplam bungalov sayısı, 30 ünite ile toplam kampçı sayısınının yüzde 30’unu geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı.

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te kamping alanları ile ilgili değişiklikler şöyle:

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 36’ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kampingler ve konaklama amaçlı mesire yerleri

MADDE 36- (1) Kampingler; deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle müşterilerin kendi imkanlarıyla geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları en az on ünitelik tesislerdir. Kampinglerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kamping alanı; kamping iç ve dış güvenliklerini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit edilerek aydınlatılır. Kampingde yer alan her türlü yapı, doğayla uyumlu hafif yapı malzemesinden ve tek katlı olarak inşa edilir. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.

b) Kampinglerde; kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır, çadır-araba, karavan, motokaravan veya bungalovdan oluşabilir. Bungalovlar dahil her ünite üçer kişiliktir. Bungalov ünite sayısı, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz ve bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz. Bungalov üniteleri taban alanı yirmi metrekareyi geçemez.

c) Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenlemeler yapılır, ç) Müşterek kullanım tesisleri ile konaklamaya ayrılan alanın zemini kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir. Bu tesislerde;

1) Her on kampçı ünitesi için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabo ile lavaboların yanında priz,

2) Her on kampçı ünitesi için en az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri,

3) Her beş kampçı ünitesi için birer adet yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal, bulunur.

d) Kampçılara aşağıdaki hizmetler sağlanır:

1) Satış ünitesi.

2) Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller.

3) Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti.

4) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti.

e) Kampinglerde, yerli ve yabancılara ait karavan veya motokaravanlann bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

(2) Konaklama amaçlı mesire yerleri; orman rejimine tabi olan, konaklamak mesire yeri olarak tahsisli kamu taşınmazı üzerinde yer alan ve aşağıdaki bentlerde belirtilen istisnalar haricinde birinci fıkrada belirtilen diğer nitelikleri sağlayan tesislerdir:

a) Konaklama ünitelerinin tamamı bungalov şeklinde düzenlenebilir, ancak bu durumda bungalov ünitelerinin sayısı otuzu geçemez.

b) Konaklama ünitelerinin, bungalovların yanı sıra çadır, çadır-araba, karavan veya motokaravandan oluşması durumunda, bungalov ünite sayısı, en fazla otuz olmak kaydıyla toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini geçemez.

c) Konaklama ünitelerinin tamamının bungalovlardan oluşması ve tesis bünyesinde 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (f), (ğ) ya da (bb) bentlerinde belirtilen yeme-içme ünitesi veya ünitelerinin düzenlenmesi halinde, birinci fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan mahaller aranmaz."

YORUMLAR

  • 0 Yorum