Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Turizm sektöründe KDV muafiyetinin ayrıntıları belli oldu

Teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen KDV muafiyet koşulları netleşti.

  • Reklam
Turizm sektöründe KDV muafiyetinin ayrıntıları belli oldu
30 Mayıs 2022 - 01:07
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak teşvik belgesi kapsamında imalat sanayii ve turizme yönelik inşaat işlerine getirilen KDV muafiyetinin koşulları netleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliği’ne göre istisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olacak. Yatırımcıların, inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek. Bununla birlikte tebliğ ile ulusal güvenlik kuruluşlarının verdikleri istisna belgelerinin istisna şartlarını taşımaması halinde kayba uğranan vergiden bu kuruluşların sorumlu tutulmasını hükme bağlanırken aynı sorumluluk, Ulusal güvenlik kuruluşlarının onayladıkları listedeki mallar için de geçerli olacak. Tamamlanmayan projelerden gecikme faizi ve ceza alınacak.


Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor. Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen süre içinde yapılması, yatırım tutarının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsıyor.


Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsıyor. Yapılan başka bir değişiklikle teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan tahsil edilmesine yönelik bir hüküm tebliğe eklendi.


İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilecekler. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesi, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilecek. Vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecek. Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5'ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilecek.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum