Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı!

Cumhurbaşkanlığının Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yaptığı değişiklik ile ilgili Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Reklam
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı!
30 Aralık 2021 - 03:57
Reklam
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeğine göre, doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi talepleri ile belgeli işletmelerin sınıflandırma taleplerinde ilk belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışması sonucunda talebi uygun görülmeyenlere yazılı tebligat yapılacak.

Tebligat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapacakları ikinci talebin de uygun görülmemesi halinde, ikinci belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasının sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe aynı tür için yapılacak yeni talep değerlendirilmeyecek. Bu hüküm, konaklama tesislerine ilişkin doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde uygulanmayacak.


Çocuk havuzu koşuluna düzenleme

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Genel mahallere hizmet verecek şekilde ibaresi, Bir yıldızlı oteller, apart oteller ve pansiyonlar hariç olmak üzere, genel mahallere hizmet verecek şekildeşeklinde değiştirilirken aynı maddenin beşinci fıkrasının (v) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklendi:

''Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla, pazarlama ve işletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesislerinde çocuk havuzu şartı aranmaz. Ancak bu tesislerin söz konusu pazarlama ve işletme politikasını değiştirmeleri durumunda anılan politikaları uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapmaları zorunludur.''


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum