Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik!

Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Reklam
Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte değişiklik!
05 Mart 2021 - 16:41
Reklam
27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik şu şekilde:

''TEBLİĞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan:


TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ


MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Konaklama tesislerinin konaklama birimleri (standart oda, süit oda, apart oda, aile odası, villa gibi müşteriye konaklama hizmeti verilen her türlü birimi) üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı, devremülk gibi şerhe konu haklar kurulamaz. Tahsisli kamu arazilerinde yer alan konaklama tesisleri hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışında kalan üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilebilir. Bu durumda, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.''

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum