Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

TUTAP Başkan Yardımcısı Taner Budak: ʹʹTürkiyeʹde sunulan sağlık hizmetleri uluslararası arenada pazarlanabilir değilʹʹ

  • Reklam
TUTAP Başkan Yardımcısı Taner Budak: ʹʹTürkiyeʹde sunulan sağlık hizmetleri uluslararası arenada pazarlanabilir değilʹʹ
30 Aralık 2018 - 13:50
Reklam
TUTAP Başkan Yardımcısı TUTAP bünyesinde oluşturulan sağlık turizmi danışma Kurulu’nun 2019 yılında çok daha verimli çalışmalar yapacağını, bu çerçevede iş dünyasının da uluslararası alanda yaptıkları girişimlerin ülkemizin turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Dr. Budak ticari faaliyetleri olan şirketlerimizin yurt dışında yürüttükleri faaliyetleri kapsamında ülke tanıtımı adına da sorumluluk almalarının büyük önem arz ettiğini, tanıtımın sadece devlet eli ile değil başlatılacak seferberlik kapsamında çok yönlü yapılmasının milli bir görev olduğunu söyledi. Türkiye’nin iklimi, denizi, kumsalları, termal kaynakları, talassoterapi olanakları, ormanları, yaylaları yanında türk hava yolları gibi dünya da en çok noktaya uçuş yapan bir ulusal havayolu markası ile sunduğu ulaşım kolaylığı sayesinde medikal turizm ve alternatif sağlık turizmi için  en  ideal  ülke olduğunu kaydeden Dr. Veysel Taner Budak, aynı zamanda ülkemizin, medikal sağlık turizmi açısından üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin odak noktası olmayı hak ettiğini ifade etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi şehirlerin dünya genelindeki tanınırlığı, devlet politikası haline gelmiş turizm altyapısı ve dünya turizm pazarından aldığı pay ile ülkemizin  iyi bir planlama sayesinde sağlık turizminde de arzulanan noktaya ulaşılabileceğini aktaran Dr. Budak Türkiye’nin özellikle iç hastalıkları, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum branşları ile  en sık sınır ötesi hasta kabul eden  ülke konumunda olduğunu ,  bunların  yanında göz  ameliyatlarına yönelik  diğer  ülkelere  göre  yurt  dışından  en  fazla  hasta  kabul  eden  ülkenin de  Türkiye  olduğunu    vurguladı.   TUTAP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Türkiye’nin medikal turizmde gerek kamu gerekse özel sektör açısından bağlayıcı yasal düzenlemeler ile belirlenmiş bir strateji geliştirmeye son bir yıl içinde başlamış olmasının sektördeki pozisyonumuzu belirleyen en büyük olumsuzluk olduğuna da değinirken , özel sağlık kuruluşlarının yabancı sağlık sigorta firmalarıyla anlaşmalar yaparak, dışarıdan tedavi maksatlı hasta gelmesine olanak sağladıklarını fakat bu konunun kitlesel bir hareket haline dönüşmediğini ve  bu hareketliliğin kitlesel hale dönüşebilmesi için ikili anlaşmaların artırılması gerektiğine dikkat çekti. Budak ayrıca gelişmiş ülkelerin Türkiye’yi tercih etmelerinde tedavi masraflarının çoğunlukla kendi ülkelerindeki fiyatlardan yaklaşık %35-60 oranında daha düşük olmasının ciddi bir avantaj haline dönüşebileceğini kaydetti. Bu anlamda TUTAP Sağlık Turizmi Danışma Kurulu olarak sağlık turizminin tanıtımı ve markalaşmanın sağlık turizminde sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı tanıtım kampanyaları yürütülmesi süreçlerini başlattıklarını, bu durumun artık gereklilik haline geldiğine ve dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizmde tüm ülkeler gibi Türkiye’nin de daha fazla pazar payına sahip olmak için bu tür tanıtım kampanyalarının düzenlenmesinin önemine değindi. Şu an ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin uluslararası arenada pazarlanabilir olmadığına değinen TUTAP Genel Başkan Yardımcısı Budak, sürdürülebilir bir markalaşma için kalitenin gerekli bir ön koşul olabileceğini fakat tek başına yeterli olamayacağını söyledi.   Markalaşmanın kaliteyi beraberinde getiren ve onu sürükleyen bir faktör olduğunu, markalaşmış bir sağlık hizmetinin kurumu veya sunumu farklı olsun ya da olmasın sağlık hizmeti talebinde bulunanların  gözünde diğerlerinden daha üst pozisyonda yer aldığını kaydetti. Bu durumun ülke ve kurumalar için rekabette üstünlük elde etmeye olanak sağladığına dikkat çekene Dr. Budak, son birkaç yıl içerisinde, Türk sağlık turizmi hizmet sağlayıcılarının, ülkemize gelen sağlık turistlerine değişken ve tutarsız düzeylerde markalaşma, pazarlama, müşteri deneyimi ve mükemmellik sunarak Türk sağlık turizmi markasının zayıflaması sonucunu ortaya çıkarttığını ifade etti. Dr. Budak Türkiye’deki sağlık turizminin geleceği için; birleştirilmiş, tutarlı ve sürdürülebilir bir marka oluşturulması gerektiğini ifade ederek TUTAP bünyesinde oluşturulan sağlık turizmi danışma Kurulu’nun kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi temsilcileri, sağlık turizmi stk’ları, sağlık turizmi hizmet sağlayıcı kurumları ve Sağlık Bakanlığı ile yapacağı ortak toplantılar sonucunda tutarlı ve sürdürülebilir bir marka oluşturulması konusunda  somut katkılarla Türkiye’nin uluslararası arenada odak noktası haline geleceğini ifade etti.
  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum