Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Öz Taşıma İş Sendikası: ''Üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmakta azimliyiz''

21 Kasım 2012 tarihinde kurulan Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili Turizm Haber Merkezi'nin sorularını yanıtladı.

  • Reklam
 Öz Taşıma İş Sendikası: ''Üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmakta azimliyiz''
23 Ocak 2021 - 15:55
Reklam
İnsanı ve emeği önceleyerek, yerli ve milli temeller üzerinde erdem ve güvene dayalı, Erdemli bir sendikal anlayış inşa etme amacı ile 21 Kasım 2012 tarihinde kurulan Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili Turizm Haber Merkezi'nin sorularını yanıtladı.

Öz Taşıma İş Sendikası’nın kuruluş amacı  ve günümüze kadar ulaştığı üye sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

Hak İş Konfederasyonu’nun  ilke ve hedeflerine, aynı zamanda  gücünün ve üstüne yüklediği sorumluluklarının da farkında olarak kendi karakteriyle de hayat bulan Öz Taşıma İş Sendikası Değerlerle Sendikacılık çizgisinden sapmadan yoluna devam etmektedir. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Toruntay liderliğinde değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz, İşyeri Temsilcilerimiz ve tüm üyelerimizle her geçen gün büyüyen ailemize sunduğumuz yeni hizmetlerle birlikte, daha iyi ve güzel işlere imza atıyor “İz Bırakıyoruz”. 8 yıllık varlığına rağmen Temmuz 2020 verilerine göre 21 bin 867 üyesi ile Taşımacılık iş kolunda 2. Sendika konumunda olan Öz Taşıma İş Sendikası her geçen gün ailesine yeni üyelerin katılımıyla felsefesini hayata geçirdiği gibi gücüne güç katmaktadır.

Sendikanızın faaliyetleri ve etkinliklerini anlatır mısınız?
Öncelikle Sivil Toplum Kuruluşu olma bilinci sebebiyle, ülkemiz demokrasisinin daha güçlü hale gelmesi, insan hakları ve özgürlüklerin genişletilmesi, çalışma hayatının uluslararası normlarla bütünleşmesi, yerel yönetimlerin yetki, istihdam ve gelir yönünden güçlendirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, adil gelir dağılımı, işsizliğin azaltılması ve kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması amacıyla sosyal diyaloga dayalı, etkin ve sürdürülebilir politikalar oluşturulması, ülke gerçekleriyle örtüşen sosyal ve ekonomik politikalar uygulanması taleplerini yineleyerek ortaya koymanın yanı sıra Sendika kimliğinin gereği olan emek ve alın terinin değersizleştirilmemesi, odak noktası “İnsan” olan toplumsal hayatı ve çalışma hayatını dengeleme yönündeki çalışmalarımızı etkinliklerimizle de ortaya koyma gayreti içerisindeyiz. Ülkemizde taşımacılık iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların Hava, Kara, Deniz ve Demiryolu çalışanlarını geniş tabanlı olarak bir araya getiremediği söylersek mübalağa etmiş olmayız. Öz Taşıma İş Sendikası olarak bunların bazıları ile yetinen anlayışı aşma iradesini göstermek suretiyle diğer sendikalardan farklı olarak sadece tüzüğümüze yazmakla kalmıyor, dili, rengi, cinsiyeti, inancı, gelir seviyesi ve yaptığı iş ne olursa olsun, herkesi bir ve eşit tutan anlayış ile hareket ediyoruz. Özellikle de el uzatılmayanlara elimizi, elimizle birlikte de gönlümüzü ve birlik beraberliğimizin meyvelerinden biri olan lokmamızı bölüşüp uzatıyoruz.


Olmazsa olmazımız, yetki aldığımız iş yerlerinde imzaladığımız Toplu İş Sözleşmeleri ile üyelerimizin yasalardan doğan hak ve ücretlerinin noksansız ve hatasız kendilerine ulaştırılması ile yakaladığımız yüksek motivasyonun çalıştıkları işyerlerine yüksek verim olarak dönmesi ile yakaladığımız karşılıklı kazanım ivmesi en önemli faaliyetimizdir.

Örgütlü çalışan bilincinin siyasi ideolojilerin gölgesinde kaldığı geçmişe nazaran günümüzde daha iyi algılandığı fakat Kapitalizm dünya düzeninin, globalleşen ve globalleşirken de tüketim toplumu hedefi haline getirilmeye çalışılan insanlarımızın Anayasal Hakları olan Sendika üyeliği ve Sendikal örgütlülüğün faydaları noktasında farkındalıklarını arttırırken örnek olmaya, Sendikalı olmaktan korkan çekinen, bir sendikaya üye olduğunda işini kaybedip kapının önüne konulacağını düşünen, bu konuda biraz daha fazla cesaretli olsa bile çalıştığı işyerinde birlik ve beraberliği sağlayamadığı için hedef olup zarara uğratılan örgütlenme için taşın altına elini koyan çalışanların düşürüldüğü vahim durumları kendi örgütlenme faaliyetlerimizde sıfır noktasına çekecek yaklaşımlarla hareket etmek suretiyle riskleri ortadan kaldırmaya, 7 kişinin bir araya gelmesi ile kağıt üzerinde kurulmuş fakat ilkesi ve Sivil Toplum Kuruluşu olma azim ve niyetinden çok uzak el attıkları yerlerde hem İstihdam üreten İşverenleri hem de emekçi kardeşlerimizi kargaşaya sevk edip oradan bir miktar nemalanıp meydanı terk etmek suretiyle varlıklarını sürdüren sendikalara meydanı boş bırakmamak için ilkelerimizi tanıtma noktasında yürüttüğümüz tanışma toplantıları ve birebir görüşmelerimizle, Ülkemizde kayıtlı çalışan 14 milyon 251 bin 655 işçi bulunmasına ve bunların sadece 1 milyon 946 bin 165’i sendikalı olmasına rağmen sendikasız çalışanları örgütlemek yerine örgütlü işyerlerini mevcut sendikalarından koparıp gasp etmek ve sendikal örgütlülüğün hedefi olan çalışan kesimin birlik ve beraberliğini bozmaktan başka bir icraat bilmeyenler karşısında üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunmaktaki azimliyiz.

Sendika ağaları ve üyelerinin iradelerine rağmen içlerinden çıkıp onları temsil etme makamında onlara hükmetmek gibi bir hezeyana bürünerek Sendikalarının adını lekeleyenlere üyelerimizi baş üstünde tutarak onlar üzerinden verdiğimiz Sendikacılık dersiyle hiçbir şeye kayıtsız kalmamaya, üyelerimizle birlikte milli ve manevi değerlerimize de sahip çıkarak bu uğurda faydalı olacağını düşündüğümüz her adımı kararlılıkla atıyor faaliyetlerimizi seve  seve fedakarlıklarla da süslemeye çalışıyoruz.

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanlığı olarak çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Napolyon Bonapart'ın "Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dediğini unutmamak gerekir. Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/5’inin İstanbul’da yaşadığı ve vergi gelirleri tahsilatında tahakkukun % 40’tan fazlasının İstanbul’dan elde edildiği de düşünüldüğünde ekonomimize katkı sağlayan çalışan kesimin buradaki yoğunluğu biz Sendikacıları da canlı, aktif, yenilenebilen bir yapı ile sahada yer almaya teşvik ediyor.

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanlığı olarak bizler şehrimiz ve bölgemizde bulunan mevcut üyelerimizle Sendika Genel Merkezimiz arasındaki bağı canlı ve güçlü tutmak için sürekli olarak üyelerimiz ve işverenleri ile temaslarımızı devam ettirmenin yanı sıra üyelerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözümü noktasında, Genel Merkezimiz ile bilgi akışı noktasında ve Sendikamızın kendilerine sunduğu her türlü imkan ve desteğin ulaştırılması noktasında çalışmalarımızı aralıksız devam ettirmekteyiz.

Bunun yanında Sendikamızın tanıtımı ve global dünya düzeninde gerçekleşen her türlü değişim karşısında “pozitif veya negatif yönlü” etkileri ne şekilde olursa olsun, yaklaşımımız ve sosyal sendikacılıkla pekiştirdiğimiz, yeri geldiğinde üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması şartıyla yatırımcılar ve işverenler ile çözüm ortağı olduğumuz ortak paydada İstanbul’umuza Erdemli Sendikal anlayışımızı sunmak için fikirlerimiz ve prensiplerimizi arz etmeye devam ediyoruz. Genel olarak Ülkemizdeki Sendikaların alışılagelmiş sendikal örgütlenme metodlarının etkisinde kalmış birçok çalışan ve hatta birçok işverenin de bu noktada bize ilgi duyduğu durumlarla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Farkımızı fark etmeleri için tüm çalışanları ve işverenleri kendilerine kapılarımızı açık tutmanın yanında, talep etmeleri halinde mahallinde Öz Taşıma İş Sendikamız hakkında bilgilendiriyoruz.

Biz sorumluluğumuzu biliyor, hedeflerimize söz hakkı vererek, dinleyerek, sabit fikirlerle değil şartlara göre çözüm üreten ve yenilenen dinamiklerimizle üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunuyoruz. 

Sektörde tanışmadığımız tek bir çalışan ve tek bir işveren kalmayıncaya kadar zirveye azim ve kararlılıkla yürüme doğru anlama ve doğru anlatmayı kendim ve arkadaşlarımla ilke edindiğimi belirtmek istiyorum.

Sendikanıza üye olanlar ne gibi avantajlara sahip oluyor? Üyelerinize ne gibi kazanımlar sağlıyorsunuz?
Yetki aldığımız işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalamanın yanında geride bıraktığımız 8 yılda herbir üyemize her yıl ferdi kaza sigortası yaptık. Üyelerimizin düğünlerinde ve çocuklarının sünnet düğünlerinde 4970 adet çeyrek ve gram altın hediye ettik. Üyelerimizin Üniversitede okuyan çocuklarına 2 milyon 65 bin TL burs vererek eğitimlerine katkıda bulunduk. Farklı sebeplerle ihtiyacı olan 110 üyemize 200 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Tüm üyelerimize, her Ramazan ve Kurban Bayramlarında kolonya, şeker ve lokum ikramı, yeni yılda yılbaşı hediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise kadın üyelerimize çeşitli hediyelerimizi takdim ettik. Sosyal sendikacılık anlayışıyla yaz aylarında, her ilde üyelerimizin eş ve çocuklarının katılımlarıyla, piknikler organize etmek suretiyle aileden biri olduk. Çalışma esnasında yaşanan kaza ve benzeri durumlarda avukat desteği sağlıyoruz. Eğitim, sağlık, turizm ve benzeri alanlarda anlaşmalı olduğumuz kurumlar, üyelerimize özel indirimler sağlıyor. Doğumdan düğüne, sağlıktan ölüme kadar her zaman üyelerimizin yanındayız.

 
Pandemi döneminde taşımacılık sektörüne ve üyelerinize yönelik ne gibi tedbirler aldınız? Bu zorlu dönemde çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Elbette bizler de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi öncelikle Devletimizin Covid-19’un yayılmasını önleme adına almış oldukları kararlar ve tedbirlere hassaslıkla uyduk. Geniş katılımlı toplantılarımızı erteledik. Bazı toplantı ve eğitimlerimizi internet üzerinden gerçekleştirdik. Hassasiyetimizi tüm teşkilat yapımıza ve üyelerimize de örnek olacak şekilde gösterme gayreti içerisinde olduk. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan personelimize evden çalışma imkanı sunduk. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulayarak lüzumu halinde üyelerimizle sınırlı sayılarda ve sürelerde biraraya geldik. İşyerlerinde alınan dezenfekte işlemleri, karantina süreçleri ve kısa çalışma programlarının uygunluğunu birlikte takip ettik. İşveren ve vekilleri ile birlikte pozitif vakaların arttığı ortamların geçici kapatılması için temaslarda bulunduk. Sadece İstanbul’da bir işyerinin üç defa 14’er gün geçici kapatılması durumu dahi yaşandı ve tüm bunlar olurken biz üyelerimizin yanındaydık. Pandemi sürecinde özellikle Kargo Taşımacılığı işlem hacmi sektörde 20 kat, birçok firmada 1,5 ila 2 kat artış gösterdi. Hem bu artışı karşılamak için yapılan yeni istihdamlar hem de sektöre bu dönemde giriş yapan yeni yatırımcıların katkı sağladığı istihdamlar nedeniyle Sendikamızın el uzatması gereken yeni çalışanlar ile de buluşması gerektiğinde yine sahadaydık.

Üyelerimiz arasında da seyreden Covid-19 pozitif vakalar sebebiyle Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bir kararla da Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. “Bir Lokma da Bizden Olsun” temenni ve sloganıyla Covid-19 pozitif üyelerimize karantina dolayısıyla yaklaşamasakta onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına hazırlatmış olduğumuz gıda kolilerini ev adreslerine bırakıyoruz. Şimdiye kadar 1950 üyemize gıda kolisi yardımında bulunduk. Tüm faaliyetlerimiz gibi bunun da örnek olması ve yaygınlaşması için öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarız bu sayılar artmaz fakat her halükarda bizler üyelerimizi hiçbir konuda yalnız bırakmadık. Sosyal Sorumluluk bilinciyle de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Pandemi sonrasında taşımacılık sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?
Üretim yapan sektörlerde pandemi dolayısıyla işgücünü tam kapasite kullanamamanın ve hizmet sektörlerinde ise pandemi önleme tedbirleri kapsamında uygulanması zorunlu olan dolaşımı daraltma ve kapanma hallerinin her zamanki kadar tüketime cevap verebilmesi taşımacılık sektöründe, özellikle de ticari mal ve tüketim malları sevkiyatı açısından büyümeyi beraberinde getirmiş oldu.

Fakat pandeminin eninde sonunda yavaşlayacağı ve biteceğini göz önünde bulundurmamız gerçeğini gözardı etmememiz ve planlı büyüme, sonrasında ise planlı küçülme veya küçülmeyi gerektirmeyecek iş akışları keşfetme noktasında eksik kalırsa ki bu mutlaka olacaktır; öyle bir durumda taşımacılık sektöründeki büyüme ve istihdamı kaybetme eğilimi olasıdır. Bu bakımdan yatırımcı ve işverenlerin bu konuda dikkatli olması, çalışanların ise sezonluk düşünmemesi yerli yerinde olacaktır.

Öz Taşıma İş Sendikası olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Öz Taşıma İş Sendikası, sendika üyesi olmaya ve örgütlü çalışan olmanın değerini göstermeye, sendikalara duyulan güvensizliği ortadan kaldırmak için güven tesis etmeyi gönüller fethetmeyi bunu yaparken insana dokunmayı ilke edinmiştir. Bu ilkeyi de Sosyal Sendikacılık anlayışı ile bu anlayışı taçlandıran faaliyetleri sayesinde göstermiştir, göstermeye de devam etmektedir.

Kısa vadede Taşımacılık (Hava, Kara, Deniz ve Demiryolu) Sektöründe faaliyet gösteren işyerleri çalışanlarının dengeli bir şekilde tamamında etkili söz sahibi olacak kadar geniş tabanlı bir üye yapısı ile sayısına ulaşmayı, uzun vadede ise sadece % 10’u sendikalı olan İşkolumuz çalışanlarının kalan % 90’ını da Sendikal Haklara kavuşturmayı hedeflemekteyiz.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?
Emeğin sermayeye, sermayenin emeğe katkısını hepimiz biliyoruz ve her ikisinin de birbirleri için olmazsa olmaz olduğu yerde sendikamızla harç olalım birleştirelim bütünleştirelim refah seviyesi yüksek daha mutlu daha güvenli daha huzurlu ve daha güçlü yarınları birlikte inşa edelim diyorum.

Bir yıldır Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 salgını ile mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm emeği geçenleri ve hem kendisini hem de toplumu korumak adına alınan tedbirlere uyanları saygı ile selamlıyorum. Verilen emeklerin karşılık bulacağı günü ben de herkes gibi ümitle bekliyorum.

İz Bırakan Sendikacılık anlayışımız, sosyal sorumluluk bilincimizle kapılarımızı her zaman açık tutuyoruz.

  • Reklam
  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum