• Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Sinpaş Kızılbük GYO'nun tartışmalı otel projesi hakkında Marmaris Belediyesi'nden açıklama

Muğla'da günler süren yangınların hemen ardından Sinpaş GYO'nun Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki otel ve devremülk projesi için ÇED Gerekli Değildir kararı çıktı.

  • Reklam
Sinpaş Kızılbük GYO'nun tartışmalı otel projesi hakkında Marmaris Belediyesi'nden açıklama
22 Ocak 2022 - 16:46
Reklam
Reklam
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonların Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş Holding’e satıldı.

Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye zengin yabancılar için 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu ancak belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü 4 mevsim yaşanacak bir termal tesis yapmaya karar verdi. Sinpaş 4-5-6 Ağustos'ta henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklarken Marmaris Kent Konseyi ise konuyu yargıya taşımıştı. Marmaris Belediyesi, İçmeler Kızılbük mevkii 2518 parselde devam eden inşaat alanıyla ilgili açıklamada bulundu.


İçmeler Kızılbük mevkiinde özel bir firma tarafından devam eden inşaat ile ilgili Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından usulüne uygun ruhsat düzenlenmediği yönünde iddialar bulunduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:


''İçmeler Kızılbük mevkiinde devam eden inşaatın bulunduğu 2518 parsel özel mülkiyet olup, niteliği arsadır ve alan Özel Çevre Koruma, Doğal Sit veya Arkeolojik Sit alanı içerisinde değildir. Bu alanda 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış ve alan turizm tesis alanı ve konut alanı olarak da belirlenmiştir. İlgili plan 17.05.2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir. Mülga İçmeler Belediyesince bu alanda yapılacak inşaat için 26/03/1987 tarihinde ilk yapı ruhsatı düzenlenmiş ve akabinde de yine mülga İçmeler Belediyesince çeşitli yıllarda tadilat, ilave, ek, yeni yapı ruhsatları düzenlemiştir.2873 sayılı Milli Parklar Kanunu 11/08/1983 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1996 yılında Kumlubük mevkiinden Ekincik Koyuna kadar olan 29.206 hektarlık alan Bakanlar Kurulu Kararı ile Marmaris Milli Parkı ilan edilmiştir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planın Devlet Ormanı Dışındaki Mülkiyet Alanları başlıklı maddesinde Milli Parkı sınırları içinde kalan Devlet Ormanı dışındaki mülkiyet alanları, ölçek gereği gösterilemeyen mülkiyetler dahil, Kontrollü Kullanım Bölgesi içinde tanımlanmıştır. Onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır. Onaylı planlarda yoğunluk arttırıcı değişiklik yapılmayacaktır. Onaylı imar planı bulunmayan mülkiyetlerin kullanım koşulları uygulama plan/projelerinde belirlenecektir denilmektedir. Bu bağlamda her ne kadar bahse konu alan 1996 yılında onaylanan karar ile Marmaris Milli Parkı sınırları içerisinde kalsa da, bu alanda İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı geçerlidir. Bu sebeple 1996 yılından önce onaylanan ilgili İçmeler İmar Planı Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda yapı ruhsatları ve izinler verilmiştir. İçmeler İmar planı notlarında geçen İmar planı yerel koordinat sisteminde, imar uygulamaları da ulusal koordinat sisteminde hazırlanarak çakıştırıldığından, imar planı ada kenarı hatları ile imar uygulama hatlarının uyuşmadığı durumlarda imar uygulama hatlarına uyulacaktır maddesi doğrultusunda ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06/07/2020 tarihli görüş yazısı ve bu alanla ilgili alınmış olan aplikasyon belgesi doğrultusunda 23/09/2020 tarihinde Belediyemizce imar durumu düzenlenmiştir.''


01/06/2021 tarihinde ÇED sürecinin başladığı ve 13/08/2021 tarihinde ise 2518 parselde yapılması planlanan (205 Odalı Otel ve 1407 Adet Devremülk (Konut)) projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Muğla Valiliği tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının verildiğinin hatırlatıldığı açıklamanın devamında şöyle denildi:

''Otopark Yönetmeliği doğrultusunda yapı ruhsatına esas projelerin incelenmesi üzerine ihtiyaç olan otopark sayısı hesaplanmış ve parseli içerisinde çözümlenmiştir. Yapı ruhsatı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ile alt yapı görüşmeleri yapılmış ve kanalizasyon hazırlıkları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Arıtma Tesisi veya Kanalizasyon bağlantısı yapılmadan yapı kullanma izin belgesi verilmeyeceği yapı ruhsatlarının arka kısmında diğer hususlar bölümünde belirtilmiştir. Yukarıda da anlatıldığı üzere İçmeler Kızılbük mevkii 2518 parselde 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış, bu plan 2005 yılında onanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir. İlgili planda bu alan turizm tesis alanı ve konut alanı, Emsal: 1.30 ve H maks: 24.50 m olarak belirlenmiştir. 1987 yılında düzenlenen inşaat ruhsatı akabinde farklı tarihlerde mülga İçmeler Belediyesince imar durumları düzenlenmiş, 24.05.2018 tarihinde de Marmaris Belediyesince yenileme ruhsatı düzenlenmiştir. Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planında da belirtildiği üzere emsal artışı olmaksızın onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır. Anılan inşaatta 1987 yılından sonra herhangi bir emsal artışı olmamıştır. Maliklerince de düzenli olarak yenileme ruhsatı düzenlenmiş, yukarıda belirttiğimiz gibi en son olarak da 2018 tarihinde Marmaris Belediyesince yenileme ruhsatı düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili plan ve kanunlar ile anayasal eşitlik ilkesi çerçevesinde 2518 parseldeki inşaat için Marmaris Belediye Başkanlığınca yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Ancak bahse konu inşaat ile ilgili başlatılan hukuki süreçler Belediye Başkanlığımızca takip edilmekte olup, yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilecektir. Kaldı ki; Marmaris Belediyesi olarak, biz ilçe sakinlerinin ve tüm canlıların yaşam alanı olan çevreye hiçbir şekilde zarar vermeden; çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğaya saygı ilkesinden ödün vermeyerek, daha güzel bir Marmaris için yaptığımız çalışmalar bazı kesimler tarafından göremezden gelinip; çevreye zarar verecek olan bir çalışmaya onay vermişiz gibi yanlış bir algı oluşturmaya çalışıyor. Marmaris Belediyesi olarak doğamıza ve doğada yaşayan canlılarımıza zarar verecek olan tüm çalışmaların karşısındayız. Belediyemizi yıpratmaya yönelik yapılan bu algı yönetimine ilçe yaşayanlarımızın itibar etmeyeceğinin bilincindeyiz.''


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum