Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
  • Reklam

Kamuya açık olan kıyılarla ilgili önemli düzenleme! 9. kez değiştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmelikle birlikte kıyıların kullanımında yeni yöntemler getirildi.

  • Reklam
Kamuya açık olan kıyılarla ilgili önemli düzenleme! 9. kez değiştirildi
21 Nisan 2022 - 06:05
Reklam
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği haller için 3 istisna uygulanacak.

Yeni yönetmeliğe göre bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında ve mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda kıyı çizgisinin yeniden belirlenmesinin yolu açılırken yeni düzenlemeyle birlikte kanuni esas olarak tüm vatandaşlara açık olmasını öngörülen kıyıların, özel kullanıma açılması ve kamuya kapatılmasının yolunun açılması mümkün olacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenlemedeki detaylar şu ifadelerle açıklandı:


''3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması, halleri dışında değiştirilemez.''

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte Ak Parti iktidarı boyunca daha önce 8 defa değiştirilen kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde 9. değişiklik yapılmış oldu.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum