• Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Rekor kıran turizmde artan maliyetler karlılığın önünü tıkıyor!

2023 yılının turizm tarihinin zirve yılı olması beklenirken kişi başı harcamalar istenen düzeyde değil ve maliyetler de karlılığın önünü tıkıyor.

  • Reklam
Rekor kıran turizmde artan maliyetler karlılığın önünü tıkıyor!
31 Ocak 2023 - 14:39
Reklam
Reklam
Reklam
2023 yılına rekor umuduy­la başlayan ancak ilk ayı durgun geçiren turizm sektörü, 2023'te 60 milyon ziya­retçi ve 56 milyar dolar gelir he­defliyor. Her ne kadar turizm sektörü 2022’de gelen turist sayısı bakı­mından ABD, İtalya, Yunanistan gibi ülkeleri geride bırakarak sıralamada üçüncü olsa da dolu­luk artışının gelirlere tam olarak yansımadığı görülüyor. Kişi ba­şı harcamaların 830 dolarlardan bin 300 dolarlara çıkması gere­kiyor. 

Turizmde dönüşüm se­naryoları, 2033 yılı için 120 mil­yar dolar gelir ve 104 milyon ziyaretçi hedefi ortaya koyarken pandemi benzeri bir durum ya­şanmazsa 2023 hedefinin kolay­ca tutturulması bekleniyor ancak iş­çilik ve enerji gibi maliyet artışla­rı karlılığı aşağıya çekiyor.  Sektör giderlerinin 2022 yılın­da yüzde 100’ler seviyesinde ar­tış gösterdiğine işaret eden Tür­kiye Turizm Yatırımcıları Der­neği (TTYD) Başkanı Oya Narin özellikle enerji, personel ve yi­yecek içecek maliyetlerindeki enflasyonun yavaşlaması durumunda bu yıl ge­lir ve ziyaretçi sayısı seviyesin­de bir karlılık artışına ulaşılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.


Sektördeki olumlu gelişmelerin sadece karlılık değil istihdama da olumlu yansıyacağını söyleyen Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin turizmde kapsamlı bir yapısal dönüşümün tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak kongre, sağlık, 3. yaş turizmi ve turizm rezidansları gibi yüksek gelir getiren ve sezonu uzatan modlarda geçiş sağlanması durumunda orta ve uzun hedeflere çok daha emin adımlarla yürünebileceğini kaydetti. Narin ayrıca Türkiye’de oda fiyatlarındaki Euro bazındaki artışın turizm gelirlerinde de artışa dönüşmesini umduklarını söyledi.


Ülke ekonomisine katkısı büyük olan, ithalatın neredeyse sıfır olduğu, gerçek ihracatçı olan turizm sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak pandemi sonrası Türkiye’nin, şehir bazında da İstanbul ve Antalya’nın dünya turizm sahnesine çok ciddi bir dönüş yaptığını ifade eden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüş başladığını, sektördeki yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul’un hala en fazla yatırım talebi alan yerler olmasını çok tercih etmediklerini, Anadolu’daki yatırımlar için daha fazla teşvik verilmesi gerektiğini söyledi. Oda fiyatları ve gelirlerde bir artış olduğunu ancak doluluk­lar artarken, gelirlerdeki ar­tışın aynı düzeyde olmamasının sek­törü zorladığını, maliyetlerde­ki yüksek artışların da göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapan Eresin bütün dün­yada artan maliyetlerin de yan­sıması olarak ortalama oda fiyat­larının yükselmeye devam ettiğini, artan maliyetlerin konaklama sek­törünün önündeki en önemli so­run olduğunu kaydetti.

Özellikle 2022 yılının ilk do­kuz aylık dönemine bakıldığında Akdeniz çanağındaki en büyük rakip olan İspanya’da yaban­cı ziyaretçilerin gecelik kişi ba­şı ortalama harcamasının 169 Euro, Yunanistan’ın 130 Euro, İtal­ya’nın 120 Euro seviyesindey­ken Türkiye’de bu rakamın TÜİK tarafından yapılan revizyona rağmen 90 dolar olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıka­ya  2023 yılında tur operatörü ve seyahat acentalarının yoğun tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde başarılı bir yıl geçirileceğini düşündüklerini, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 75’inin tur operatörleri ve seyahat acentaları vasıtasıyla geldiğini, Türk turizminin 2023 performansının seyahat acentaları ve tur operatörlerinin göstereceği performansa bağlı olduğunu söyledi.


YORUMLAR

  • 0 Yorum