• Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Bir cennet koyda daha yapılaşmanın önü açıldı! Turizm tesisleri yapılabilecek

Bir kısmı 1. Derece Doğal Sit Alanı, 50 dönümlük bölümü eşsiz Akvaryum Koyu'na komşu arazilerin koruma statüsü düşürüldü.

  • Reklam
Bir cennet koyda daha yapılaşmanın önü açıldı! Turizm tesisleri yapılabilecek
29 Eylül 2022 - 23:27
Reklam
Reklam
Bitez Koyu’nun tüm kıyı şeridi Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (SKKKA) ilan edilirken koyun doğu tarafında, yat limanının sırtında bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli denize sıfır yaklaşık 20 dönümlük arazinin statüsü SKKKA ilan edildi. Aynı kararla, yarımadanın diğer kıyısında bulunan Akvaryum koyuna komşu Asırlık mevkiindeki denize sıfır 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli yaklaşık 50 dönüm arazinin statüsü de SKKKA’ya düşürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararında şu ifadelere yer verildi:


''Muğla ili, bodrum ilçesinde yer alan, Eskiçeşme-Bitez Mahalleleri ve Çevresi (5.Etap) Doğal Sit Alanı, aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 8 Eylül 2022 tarih E. 4517852 Olur’u ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.''


Karara eklenen haritada, Bitez Koyu’nun tüm sahil şeridi, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak işaretlenirken koyun doğusunda yat limanının bulunduğu bölgedeki, 1. Derece Doğal SİT olan yaklaşık 20 dönüm alan da bu statüye indirildi. Yarımadanın diğer kıyısında, Asırlık mevkiindeki Akvaryum Koyu’na komşu 50 dönümü 1. derece SİT alanı olan toplam 100 bin 780 metrekare tarla vasıflı arazinin statüsü de düşürülerek yapılaşmanın önü açıldı. İlanda atıf yapılan web sitesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı SİT Alanları Yönetim Sistemi’nde (SAYS) koyun doğusundaki 20 dönüm arazi ve Akvaryum Koyu’na komşu 50 dönümlük arazi için 1. Derece Doğal Sit Alanı notu düşülmüş durumda. Notta şu ifadelere yer veriliyordu:


Karar No: 7077
Karar Tarihi: 29.04.2011
Sit Durumu: 1.Derece Doğal Sit Alanı
Kısıtlar: 728 nolu İlke Kararı
Kapsam: Bilimsel Muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir. Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir. İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir. Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir. Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.


  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum